Κατηγορίες

Τι προσφέρει η 2Μ

By remaining focused on our customers, 2M has been able to supply products that not only solve our customers's business challenges but also address specific industry needs and issues.

 

DIVISION OF INSTRUMENTATION PROCESS CONTROL
/  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΎΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

 ADHESIVES & FASTENERS DIVISION
/  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ