Κατηγορίες

Υπηρεσίες

  • Εκπαίδευση στα προιόντα, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκδηλώσεις
  • Πιστοποίηση παρακολούθησης ειδικών εκπαιδευτικών κύκλων
  • Πιστοποιητικά προϊόντων
  • Διαχείριση αποθεμάτων, συμφωνημένο ανά πελάτη απόθεμα
  • Μελέτη-σχεδιασμός (Heat tracing, Lindapter fixings )
  • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων παραδόσεων, πλήρης έλεγχος διαχείρισης παραγγελιών
  • Υποστήριξη μετά την πώληση , επισκευή μηχανημάτων